"ძიძების დამსაქმებელი სააგენტოების ასოციაცია"

აპრილი 18, 2017

პირველად საქართველოში, შეიქმნა ძიძების დამსაქმებელი სააგენტოების ასოციაცია, სადაც ერთიანდება 4 დასაქმების კომპანია: „გადია“, „აღმზრდელი“, „დამხმარე“, “მზრუნველი”.

ასოციაციის და მასში გაწევრიანებული სააგენტოების მიზანია:

  • ერთობლივად მოხდეს ყველა იმ პრობლემების დაძლევა და გადაჭრა, რომლიც ეხება ოჯახის დამხმარე პერსონალის დასაქმებას.
  • მოვახდინოთ როგორც დამქირავებლების, ისე დასასაქმებლების ინტერესების დაცვა.
  • დღესდღეობით საკმაოდ მოთხოვნადი დასაქმების სფეროები როგორიცაა ძიძა, ოჯახის დამხმარე და მოხუცის მომვლელი, ვაქციოთ ღირსეულ და დასაფასებელ პროფესიად.
  • იურისტებთან ერთად ვმუშაობთ ახალი კანონმდებლობის შემუშავებაზე, რომელიც შეეხება ზემოთხსენებულ პროფესიების დაცვას.
ხატვის როლი მოზარდის გონებრივ განვითარებაში“ძიძების აკადემია”